100 διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων δίνουν την απάντηση

Σημαντική παράμετρος για την επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού φαίνεται επίσης να είναι η κατανόηση των ψηφιακών τάσεων από το διοικητικό συμβούλιο μίας εταιρείας, κάτι που σημειώνεται ως ένα προς βελτίωση πεδίο, αφού μόλις το 43% των συμμετεχόντων πιστεύουν πως το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει καλή κατανόηση των ψηφιακών τάσεων.

Προσαρμοστικότητα και ανοιχτή καινοτομία είναι τα κλειδιά ενός επιτυχημένου μετασχηματισμού Η επιτυχημένη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι θέμα επιβίωσης για τις επιχειρήσεις πλέον. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια έννοια σχετικά αόριστη και με αρκετές άγνωστες πτυχές για πολλούς. Σύμφωνα με το Found.ation, οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν σε τέσσερα βασικά σημεία αυτή τη στιγμή: Να αναπτύξουν μια προσαρμοστική οργανωτική δομή, με βασικά χαρακτηριστικά την υιοθέτηση της τεχνολογίας (#tech_powered), την ανθρωποκεντρικότητα (#people_driven), τον θετικό αντίκτυπο (#impactful) και την παραγωγή καινοτομίας (#open_to_innovation). Η συνεχής εκπαίδευση και η παροχή ευκαιριών βελτίωσης των δεξιοτήτων είναι αναγκαία για την εξέλιξη του προσωπικού και την παραμονή του σε συνεχή επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η καινοτομία θα καθορίσουν την επιτυχία των επιχειρήσεων στο μέλλον.
Η ανοιχτή καινοτομία είναι μια στρατηγική που προσφέρει το πλαίσιο για τη δημιουργία επιτυχημένων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων, αλλά και συνεργασιών με άλλους φορείς του οικοσυστήματος. Έτσι, η καινοτομία μπορεί να διαμορφωθεί και να εξελιχθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης.
 
Για να διαβάσετε περισσότερα, κατεβάστε δωρεάν ολόκληρο το Digital Transformation in Greece 2023/2024 report από εδώ

Πηγή: epixeiro.gr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
en_USEnglish
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights